Followers

Isnin, 28 Mac 2011

Berita Harian Online | Martabat bahasa Melayu perlu dipertahan

2011/03/28

KITA semua mungkin terkejut melihat orang Jepun, Korea dan China fasih menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu.

Kerap kali penggunaan kata bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa kebangsaan dan Bahasa Malaysia. Sedangkan, dalam situasi rasmi kita menafikan penggunaannya semata-mata mahu menonjolkan bahasa Inggeris. Sedarkan kita bahawa bahasa Melayu kita semakin berkembang dengan istilah dan perkataan baru.
Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) penting sebagai badan mendaulatkan bahasa. Begitu juga badan bukan kerajaan, tepat sekali syarikat swasta bersama mendaulatkan bahasa.
Ke mana akta berkaitan bahasa? Mungkin akta atau undang-undang digunakan oleh pihak berwajib apabila keadaan menjadi parah atau mendesak atau sebab lain? Walaupun ada majlis menggunakan bahasa Melayu, ia sedikit saja sedangkan jelas bahasa Melayu menjadi mangsa keadaan.

Peranan pengguna bahasa menggunakan bahasa Melayu dengan betul sebutan dan ejaannya. Jelas sekali dalam majalah dan surat khabar dan tidak terkecuali dalam facebook atau twitter bahasa Melayu kita mengalami perubahan kependekan perkataan dan istilah. Nampaknya, pengguna bahasa tidak peka dengan keadaan ini.

Sampai bilakah masalah masa depan bahasa Melayu hendak diperdebatkan? Sedangkan jelas akta bahasa kebangsaan menjamin kedudukan bahasa di negara kita.

Janganlah kita terlalu mengagungkan bahasa lain sampai bahasa kita sendiri mengalami kepupusan. Oleh itu, saya berpandangan kita perlu sama-sama menggunakan bahasa dengan betul. Tidak kira kita berada di mana-mana pun, tapi gunakan bahasa sebagai jiwa bangsa.
KAMUS BIRU,
Kuala Lumpur.

Berita Harian Online | Cadangan naik gaji guru bertugas luar waktu sekolah disokong

2011/03/28

SAYA ingin memberi maklum balas kepada komen Guru Jujur, Kuala Lumpur dalam ruangan ini yang disiarkan 26 Mac lalu.

‘Guru Jujur’ amat tidak berpuas hati atas cadangan CUEPACS menaikkan gaji guru yang sering bertugas di luar waktu sekolah. Alasan yang diberikan, guru lain yang terpaksa mengganti guru yang bertugas di luar.
Saya amat bersetuju dengan cadangan CUEPACS itu. Jika Guru Jujur ingin mendapat kenaikan gaji, sila berkecimpung dalam aktiviti di luar waktu sekolah. Pengalaman saya berbelas tahun aktif dengan aktiviti luar ini amat memerlukan pengorbanan diri dan ahli keluarga.
Mana tidaknya, setiap hujung minggu pasti akan keluar membawa murid untuk berkhemah bagi memberi peluang murid mendapat sijil demi masa depan mereka. Apabila bergerak di bawah pertubuhan bukan kerajaan (NGO), guru tidak diberi sebarang elaun, malah perlu mengeluarkan duit poket sendiri untuk minyak kereta, makan dan sebagainya.

Tidak cukup dengan itu, pada Ahad habis bertugas, Isnin pula perlu ke sekolah seperti biasa. Persoalannya, bila guru ini bercuti, bila guru ini berpeluang untuk bersama keluarga dan siapa yang hendak bagi bayaran gaji lebih masa apabila berkhemah guru perlu bertugas 24 jam sehari bersama murid.

Di mana Guru Jujur waktu hujung minggu?, mungkin sedang berada di rumah menonton televisyen atau ke pusat beli-belah bersama keluarga. Sedangkan guru yang bertugas ini berhempas pulas menjaga murid dan meninggalkan anak dan isteri di rumah tanpa apa-apa balasan.

‘Guru Jujur’ perlu berkecimpung dalam bidang ini supaya berasa apa yang kami rasa. Ramai yang tidak sanggup bertugas di luar waktu persekolahan. Kalau semua guru ini tidak lagi mahu berkerja di luar waktu pejabat, maka murid yang akan rugi.
Harap Kementerian Pelajaran pandanglah masalah kami. Sediakan seorang guru khas setiap sekolah untuk menggalas tugas seperti ini dan berikan hak cuti apabila bertugas pada Sabtu dan Ahad.

Apapun, terima kasih CUEPACS kerana mengambil berat masalah guru seperti kami ini yang jarang sekali dipandang oleh pihak pentadbiran sekolah untuk diberi anugerah cemerlang.

CIKGU NGO,

Sabtu, 26 Mac 2011

CABARAN PERJALANAN BERSAMA MANTAN GURU BESAR SK.TAGIBANGRabu, 16 Mac 2011

DASAR-DASAR LAIN

1. Dasar Wanita Negara
2. Dasar Pengeluaran Negara
3. Dasar Buruh Negara
4. Dasar Kependudukan Negara
5. Dasar Penerapan Islam Dalam Pentadbiran
6. Dasar Luar Negara

DASAR-DASAR UTAMA

1. Wawasan 2020
2. Dasar Ekonomi Baru (RRJP1) (1971-1990)
3. Dasar Pembangunan Nasional (RRJP2) (1991-2000)
4. Dasar Wawasan Negara
5. Dasar Perindustrian Negara
6. Dasar Pertanian Negara
7. Dasar Pengswastaan Negara
8. Dasar Persyarikatan Malaysia
9. Dasar Sainsdan Teknologi
10. Dasar Pendidikan Kebangsaan
11. Dasar Kebudayaan Kebangsaan
12. Dasar Pandang Ke Timur
13. Dasar/Program Pembaharuan & Peningkatan Produktivitidan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam

OBJEKTIF DASAR-DASAR KERAJAAN

1.Memahamidasar-dasarkerajaan

2.Memahamirasional,matlamat,dan objektif penggubalan dasar

3.Memahami strategi pelaksanaan dasar

DASAR-DASAR KERAJAAN

MAKLUMAT UMUM KISSM KUMP.II

1.0 PENDAHULUAN

1.1. Dengan terlaksananya Sistem Saraan Malaysia, semua pegawai baru Perkhidmatan Awam diwajibkan mengikuti Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) sebelum mereka disahkan dalam jawatan. Peraturan ini berkuat kuasa bagi mereka yang mula berkhidmat pada 1 Januari 1992 dan seterusnya.

1.2. Pegawai dan anggota khidmat sokongan (AKS) perlu mengikuti KISSM dalam tempoh 1 – 3 tahun selepas dilantik dan perlu mengemukakan permohonan kepada Unit Latihan di Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) masing-masing atau boleh memohon kepada Urus setia KISSM Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

1.3. KISSM mengandungi dua komponen/ modul :

1.3.1. Modul Umum :
Kandungan kursusnya sama dan seragam bagi semua perkhidmatan

1.3.2. Modul Khusus :
Kandungan kursusnya disesuaikan mengikut keperluan perkhidmatan/ kementerian.


2.0 MATLAMAT

Matlamat Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) adalah untuk melahirkan pegawai-pegawai kerajaan yang beriltizam dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas serta dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang. Pegawai-pegawai ini juga diharap dapat menyesuaikan diri dengan organisasi dan budaya kerja di mana mereka bertugas.


3.0 OBJEKTIF

Selepas menghadiri Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) diharapkan setiap anggota baru perkhidmatan awam berupaya:

3.1. Memahami serta menghayati dasar, ideologi organisasi dan Falsafah Pendidikan Negara ke arah kecemerlangan Perkhidmatan Pendidikan dan Perkhidmatan Awam.

3.2. Memupuk ‘esprit de corp’, menghayati semangat kekitaan, semangat kesepunyaan khasnya dalam organisasi serta profesion dan amnya dalam kalangan perkhidmatan kerajaan serta golongan pekerja.

3.3. Mengukuhkan perasaan syukur, insaf dan bangga memasuki Perkhidmatan Pendidikan dan Perkhidmatan Awam.

3.4. Meningkatkan kepekaan serta kesanggupan memainkan peranan bagi meningkatkan produktiviti Kementerian Pelajaran, memupuk kesediaan mewujud dan mengeratkan kerjasama antara Kementerian Pelajaran dengan agensi kerajaan yang lain dan sektor swasta.

3.5. Meningkatkan kefahaman terhadap struktur dan fungsi pelbagai peringkat organisasi dalam Kementerian Pelajaran.

3.6. Memupuk kesedaran terhadap perkembangan profesionalisme dan dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam perkhidmatan dan tugasan harian.

3.7. Memahami dan menghayati implikasi perundangan terhadap profesion dan diri.

3.8. Mewujudkan kepekaan dan kesedaran tentang implikasi keselamatan terhadap diri, profesion, organisasi dan negara.

3.9. Meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu semasa khususnya dalam bidang pendidikan dan amnya dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

3.10. Meningkatkan akauntabiliti diri terhadap profesion keguruan dan perkhidmatan awam.


4.0 PESERTA KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA (KISSM)

4.1. Tawaran Kursus dan Masa Berkursus
KISSM ditawarkan kepada pegawai dan anggota khidmat sokongan yang telah dilantik seperti berikut:

4.1.1 Kumpulan I - Gred 27 ke atas

4.1.2 Kumpulan II - Gred 1-17

4.1.3 Kumpulan III - Gred R1, R3, R11 dan R17

4.2. Penyemakan Daftar Calon Yang Layak Mengikuti KISSM

Calon perlu membuat pengesahan kehadiran dan semakan terhadap senarai akhir calon KISSM dengan penyelaras latihan di Unit Latihan, Jabatan Pelajaran Negeri/ Urus setia KISSM Bahagian Pengurusan Sumber Manusia untuk memastikan kehadiran 100 peratus calon dapat dilaksanakan. Penyelaras latihan/ urus setia perlu memastikan maklumat calon tepat supaya tiada sebarang masalah timbul terutamanya melibatkan maklumat dalam sijil kehadiran dan keputusan KISSM.


5.0 TEMPOH KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA (KISSM)

Mengikut Surat Pekeliling perkhidmatan Bil. 3/1998, tempoh KISSM untuk Kumpulan II telah ditetapkan seperti berikut:

5.1. Tempoh Modul Umum Tempoh Modul Khusus
Tidak melebihi 10 hari 1 – 3 hari

5.2. Perincian tempoh kursus adalah seperti berikut.
Modul Umum : 7 hari 40 jam
Modul Khusus : 2 hari 10 jam
Persediaan Untuk peperiksaan : 1 hari
Ujian Akhir Kursus : 1 hari
Jumlah : 11 hari 50 jam

5.3. Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2005, calon-calon wajib mengikuti KISSM secara integrasi dengan Kursus Kenegaraan Biro Tatanegara (BTN)

5.4. Kursus Kenegaraan selama 5 hari dijalankan di Kem Bina Negara BTN dan perlu diikuti oleh calon sebelum atau setelah selesai KISSM.


6.0 TEMPAT KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA (KISSM)

Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) dijalankan di premis-premis yang telah dikenalpasti.
6.1. Penginapan :
Semua peserta KISSM dikehendaki tinggal di premis yang telah ditetapkan yang menyediakan kemudahan penginapan tersebut.7.0 TEMPAT KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA (KISSM)

Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) dijalankan di premis=premis yang telah dikenalpasti.

7.1. Sukatan Modul Khusus Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM)

Jumlah Jam Syarahan Untuk Setiap Subjek

Modul Khusus Kursus Induksi Kumpulan II

Bil. Subjek Tempo Waktu (Jam)

1 Struktur Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia 2

2 Wawasan, Komuniti dan Dasar-dasar Pendidikan 2

3 Emotional Intelligence Competencies 2

4 Keselamatan dan Perundangan Sekolah (Akta Pendidikan 1996 Pindaan 2002) 2

5 Akauntabiliti / Refleksi 2

Jumlah
10


7.2 Sukatan Modul Umum Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) :

Jumlah Jam Syarahan Untuk Setiap Subjek
Modul Umum Kursus Induksi Kumpulan II

Bil. Subjek Tempoh Waktu (Jam)

1. Latihan Dalam Kumpulan 6

2. Arahan Keselamatan dan Panduan Pengurusan Pejabat 4

3. PKPA (Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam) 2

4. Dasar-Dasar Kerajaan 4

5. Pengenalan Kepada Pengurusan Kewangan 8
Pembelian dan Perolehan Harta Awam
Sistem Penerimaan
Sistem Bayaran

6. Perintah Am / Peraturan Pegawai Awam 6

7. Nilai Murni dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam 2

8. Pengurusan Integriti 4

9. Teknik Pengucapan Awam 2

10. Aspek Pentadbiran Pejabat dan Cara Meningkatkan Mutu
Perkhidmatan Awam 2

Jumlah
40

7.3 Tenaga Pengajar Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) :

Tenaga pengajar terdiri daripada:

Penyelaras KISSM;
Pegawai Gred 44 dan 41;
Penolong Pegawai Tadbir;
Pembantu Tadbir Kanan;
Penceramah luar yang dilantik

7.4 Borang Penilaian Penceramah :
Urus setia perlu menyediakan borang penilaian keberkesanan pengajaran/ syarahan/ interaksi penceramah yang akan diisi oleh peserta kursus. Penilaian hendaklah dibuat oleh sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah peserta kursus. Urus setia dikehendaki menghantar laporan/ rumusan penilaian kepada Unit Kursus Induksi BPSM, KPM.

ISI KANDUNGAN CAKERA PADAT (CD) KISSM


1. MAKLUMAT UMUM KISSM

1.1. PENDAHULUAN
1.2. MATLAMAT
1.3. OBJEKTIF
1.4. PESERTA KURSUS
1.5. TEMPOH KURSUS
1.6. TEMPAT KURSUS
1.7. PELAKSANAAN KURSUS

2. NOTA KISSM

2.1. BAB A - PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN
PERKHIDMATAN ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
2.2. BAB B - ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN
2.3. BAB C - CUTI
2.4. BAB D - PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN
DAN TATATERTIB) 1993 & (PINDAAN) 2002
2.5. BAB E - RUMAH & BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN
2.6. BAB F - PERUBATAN
2.7. BAB G - WAKTU BEKERJA & LEBIH MASA
2.8. DASAR-DASAR KERAJAAN
2.9. NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM
2.10. PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT
2.11. PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA)
2.12. PENGUCAPAN AWAM_Versi I dan II
2.13. PENGURUSAN HARTA AWAM
2.14. PENGURUSAN KEWANGAN
2.15. PKPA - KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)
2.16. TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

3. PERINCIAN SUKATAN MODUL UMUM KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN
MALAYSIA (KISSM)

4. SENARAI SEMAK ULANGKAJI

5. SENARAI SEMAK SEBELUM MENGHADIRI UAK

PRA SEKOLAH

Objektif

Menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

Latar Belakang

18 Disember 1991

 • Mesyuarat Jemaah Menteri
 • KPM melaksanakan program prasekolah.

27 Januari 1992

 • Mesyuarat antara Kementerian.
 • Projek Rintis Pendidikan Prasekolah KPM (1,131 kelas)

Akta Pendidikan 1996

 • Pendidikan Prasekolah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan

6 Jun 2001

 • Mesyuarat Jemaah Menteri.
 • Peluasan program Prasekolah KPM.

Kriteria Pemilihan Sekolah

a) Lokasi Pedalaman/Luar Bandar/Pinggir Bandar/Bandar.

b) Murid Tahun Satu Yang Tidak Berprasekolah Tinggi.

c) Tiada Operator Tadika Lain.

d) Mengambilkira Pendaftaran Murid Tahun Satu bagi tahun berikutnya (>15 orang).

e) Kemudahan Ubah Suai/Bina Bilik Darjah.

f) Permintaan Masyarakat Setempat.

praseko

Kriteria Pemilihan Murid

a) Warganegara Malaysia.

b) Berumur 5 dan 5+ tahun.

c) Setiap kelas 25 orang murid.

d) Keutamaan pemilihan berdasarkan pendapatan dan tanggungan ibu bapa / penjaga.

Geran Per Kapita (PCG)

RM100 seorang murid setahun

RM100 X 25 murid X 1 kelas

Jumlah : RM2500 setiap kelas setahun

Bantuan Makanan

RM1.50 seorang murid sehari

RM1.50 X 1 murid X 200 hari

Jumlah : RM300 seorang murid setahun

Program-Program Prasekolah KPM

a) Program ICT Prasekolah (KPM) Mulai 2002
Komputer/Pencetak/Meja/Kerusi/Perisian

(Agihan 2 set komputer dan 1 pencetak setiap kelas)

b) Program ICT Kidsmart Early Learning (IBM) Mulai 2001
Komputer/Pencetak/Meja/Kerusi/Perisian

(Agihan 1 set bagi kelas prasekolah yang terpilih)

Sehingga Februari 2004 . KPM terima 59 set daripada IBM (M) Sdn Bhd

c) Program Rintis Prasekolah Inklusif Pendidikan Khas Mulai 2003 . 3 kelas
( 20 Murid Biasa & 5 Murid Bermasalah Pembelajaran)

 • SK Seksyen 20, Shah Alam, Selangor.
 • SK Tanah Putih Baru, Kuantan, Pahang.
 • SK Khir Johari, Sungai Petani, Kedah.

d) Program Prasekolah Pendidikan Khas Mulai 2004 . 28 kelas

 • Prasekolah Bermasalah Pembelajaran
 • Prasekolah Bermasalah Penglihatan
 • Prasekolah Bermasalah Pendengaran

e) Program Penempatan Guru Prasekolah Siswazah Mulai 2004

Sumber Maklumat: Kementerian Pelajaran Malaysia

PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU

Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu merupakan satu program yang telah dirangka dengan tujuan untuk membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal sama ada di rumah ataupun di prasekolah ke pendidikan secara formal di Tahun Satu. Program ini dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan. Adalah diharapkan kanak-kanak yang datang dari pelbagai latar belakang sosio ekonomi, persekitaran dan pengetahuan akan dapat menyesuaikan diri dan bersedia meneruskan pembelajaran secara formal.

Tujuan Program

tahun-1

 • Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.
 • Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi dan jasmani murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses P & P secara formal.
 • Meningkatkan minat dan semangat murid untuk datang ke sekolah dengan gembira dan tanpa banyak masalah.
 • Membantu semua murid Tahun Satu yang datang dari latar belakang, pengalaman dan sosio ekonomi yang berbeza memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu mereka melalui tahap pencapaian yang hampir sama .

Objektif Khusus

 • Semua pihak yang terlibat dapat membuat persediaan yang sesuai untuk menerima kemasukan murid ke Tahun Satu.
 • Murid dapat meningkatkan kemahiran tematik, bersepadu dan main sambil belajar.
 • Murid yang mempunyai kemahiran dan potensi diri yang tinggi dapat mengaplikasikan apa yang diperolehi dalam kehidupan sehariannya.

Sumber Maklumat: Kementerian Pelajaran Malaysia

SEJARAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 - Zaman Pengukuhan

 • Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan
 • Pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama
 • Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia
 • Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua

Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 - Zaman Kemaskini

 • Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira
 • Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini
 • Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia
 • Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional
 • Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun
 • Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan

Ciri-ciri Laporan Kabinet 1979

 • Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira
 • Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini
 • Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia
 • Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional
 • Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun
 • Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan

Rang Undang Undang Pendidikan 1995

Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara.

 • Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan
 • Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5-7 tahun
 • Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan
 • Pendidikan teknik & politeknik dipertingkatkan
 • Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta

Sistem Pendidikan Kebangsaan di peringkat sekolah di bawah Kategori Institusi Pendidikan Kerajaan terdiri daripada:-


(a) Pendidikan Prasekolah

 • Program pendidikan bagi murid yang berumur dari empat hingga enam tahun;

(b) Pendidikan Rendah

 • Kursus pengajian pada peringkat rendah yang direncanakan bagi tempoh enam tahun tetapi yang boleh tamat diikuti dalam tempoh antara lima hinggah tujuh tahun;
 • Ia terdiri daripada Sekolah Kebangsaan atau Sekolah Jenis Kebangsaan;

(c) Pendidikan Menengah

 • Pendidikan yang terdiri daripada pendidikan Menengah Rendah dan Menengah Atas;
 • Pendidikan Menengah yang diadakan terdiri daripada

o Sekolah Akademik

o Sekolah Teknik dan Vokasional

o Sekolah Kebangsaan Agama

(d) Pendidikan Lepas Menengah

 • Pendidikan yang disediakan untuk seseorang yang sudah tamat mengikuti pendidikan menengah rendah dan menengah atas, tetapi tidak termasuk pendidikan tinggi.
 • Persekolahan di bawah Kategori Institusi Pendidikan Bantuan Kerajaan pula adalah bagi Sekolah Berasrama Penuh yang ditanggungjawabkan kepada Unit Sekolah Berasrama Penuh Bahagian Sekolah.
 • Institusi pendidikan lain di peringkat persekolahan yang ditubuhkan adalah :-

o Sekolah Pendidikan Khas yang ditanggungjawabkan kepada Jabatan Pendidikan Khas.

o Sekolah Sukan yang ditanggungjawabkan kepada Bahagian Sukan.

Falsafah Pendidikan Negara

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.


Isnin, 28 Mac 2011

Berita Harian Online | Martabat bahasa Melayu perlu dipertahan

Dicatat oleh ADMIN di 7:05:00 PG 0 ulasan

2011/03/28

KITA semua mungkin terkejut melihat orang Jepun, Korea dan China fasih menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu.

Kerap kali penggunaan kata bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa kebangsaan dan Bahasa Malaysia. Sedangkan, dalam situasi rasmi kita menafikan penggunaannya semata-mata mahu menonjolkan bahasa Inggeris. Sedarkan kita bahawa bahasa Melayu kita semakin berkembang dengan istilah dan perkataan baru.
Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) penting sebagai badan mendaulatkan bahasa. Begitu juga badan bukan kerajaan, tepat sekali syarikat swasta bersama mendaulatkan bahasa.
Ke mana akta berkaitan bahasa? Mungkin akta atau undang-undang digunakan oleh pihak berwajib apabila keadaan menjadi parah atau mendesak atau sebab lain? Walaupun ada majlis menggunakan bahasa Melayu, ia sedikit saja sedangkan jelas bahasa Melayu menjadi mangsa keadaan.

Peranan pengguna bahasa menggunakan bahasa Melayu dengan betul sebutan dan ejaannya. Jelas sekali dalam majalah dan surat khabar dan tidak terkecuali dalam facebook atau twitter bahasa Melayu kita mengalami perubahan kependekan perkataan dan istilah. Nampaknya, pengguna bahasa tidak peka dengan keadaan ini.

Sampai bilakah masalah masa depan bahasa Melayu hendak diperdebatkan? Sedangkan jelas akta bahasa kebangsaan menjamin kedudukan bahasa di negara kita.

Janganlah kita terlalu mengagungkan bahasa lain sampai bahasa kita sendiri mengalami kepupusan. Oleh itu, saya berpandangan kita perlu sama-sama menggunakan bahasa dengan betul. Tidak kira kita berada di mana-mana pun, tapi gunakan bahasa sebagai jiwa bangsa.
KAMUS BIRU,
Kuala Lumpur.
Continue Reading

Berita Harian Online | Cadangan naik gaji guru bertugas luar waktu sekolah disokong

Dicatat oleh ADMIN di 7:03:00 PG 0 ulasan

2011/03/28

SAYA ingin memberi maklum balas kepada komen Guru Jujur, Kuala Lumpur dalam ruangan ini yang disiarkan 26 Mac lalu.

‘Guru Jujur’ amat tidak berpuas hati atas cadangan CUEPACS menaikkan gaji guru yang sering bertugas di luar waktu sekolah. Alasan yang diberikan, guru lain yang terpaksa mengganti guru yang bertugas di luar.
Saya amat bersetuju dengan cadangan CUEPACS itu. Jika Guru Jujur ingin mendapat kenaikan gaji, sila berkecimpung dalam aktiviti di luar waktu sekolah. Pengalaman saya berbelas tahun aktif dengan aktiviti luar ini amat memerlukan pengorbanan diri dan ahli keluarga.
Mana tidaknya, setiap hujung minggu pasti akan keluar membawa murid untuk berkhemah bagi memberi peluang murid mendapat sijil demi masa depan mereka. Apabila bergerak di bawah pertubuhan bukan kerajaan (NGO), guru tidak diberi sebarang elaun, malah perlu mengeluarkan duit poket sendiri untuk minyak kereta, makan dan sebagainya.

Tidak cukup dengan itu, pada Ahad habis bertugas, Isnin pula perlu ke sekolah seperti biasa. Persoalannya, bila guru ini bercuti, bila guru ini berpeluang untuk bersama keluarga dan siapa yang hendak bagi bayaran gaji lebih masa apabila berkhemah guru perlu bertugas 24 jam sehari bersama murid.

Di mana Guru Jujur waktu hujung minggu?, mungkin sedang berada di rumah menonton televisyen atau ke pusat beli-belah bersama keluarga. Sedangkan guru yang bertugas ini berhempas pulas menjaga murid dan meninggalkan anak dan isteri di rumah tanpa apa-apa balasan.

‘Guru Jujur’ perlu berkecimpung dalam bidang ini supaya berasa apa yang kami rasa. Ramai yang tidak sanggup bertugas di luar waktu persekolahan. Kalau semua guru ini tidak lagi mahu berkerja di luar waktu pejabat, maka murid yang akan rugi.
Harap Kementerian Pelajaran pandanglah masalah kami. Sediakan seorang guru khas setiap sekolah untuk menggalas tugas seperti ini dan berikan hak cuti apabila bertugas pada Sabtu dan Ahad.

Apapun, terima kasih CUEPACS kerana mengambil berat masalah guru seperti kami ini yang jarang sekali dipandang oleh pihak pentadbiran sekolah untuk diberi anugerah cemerlang.

CIKGU NGO,
Continue Reading

Sabtu, 26 Mac 2011

CABARAN PERJALANAN BERSAMA MANTAN GURU BESAR SK.TAGIBANG

Dicatat oleh ADMIN di 5:52:00 PTG 0 ulasan


Continue Reading

Rabu, 16 Mac 2011

DASAR-DASAR LAIN

Dicatat oleh ADMIN di 6:43:00 PTG 0 ulasan
1. Dasar Wanita Negara
2. Dasar Pengeluaran Negara
3. Dasar Buruh Negara
4. Dasar Kependudukan Negara
5. Dasar Penerapan Islam Dalam Pentadbiran
6. Dasar Luar Negara
Continue Reading

DASAR-DASAR UTAMA

Dicatat oleh ADMIN di 6:37:00 PTG 0 ulasan
1. Wawasan 2020
2. Dasar Ekonomi Baru (RRJP1) (1971-1990)
3. Dasar Pembangunan Nasional (RRJP2) (1991-2000)
4. Dasar Wawasan Negara
5. Dasar Perindustrian Negara
6. Dasar Pertanian Negara
7. Dasar Pengswastaan Negara
8. Dasar Persyarikatan Malaysia
9. Dasar Sainsdan Teknologi
10. Dasar Pendidikan Kebangsaan
11. Dasar Kebudayaan Kebangsaan
12. Dasar Pandang Ke Timur
13. Dasar/Program Pembaharuan & Peningkatan Produktivitidan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam
Continue Reading

OBJEKTIF DASAR-DASAR KERAJAAN

Dicatat oleh ADMIN di 6:33:00 PTG 0 ulasan
1.Memahamidasar-dasarkerajaan

2.Memahamirasional,matlamat,dan objektif penggubalan dasar

3.Memahami strategi pelaksanaan dasar
Continue Reading

DASAR-DASAR KERAJAAN

Dicatat oleh ADMIN di 6:30:00 PTG 0 ulasan
Continue Reading

MAKLUMAT UMUM KISSM KUMP.II

Dicatat oleh ADMIN di 5:58:00 PTG 0 ulasan
1.0 PENDAHULUAN

1.1. Dengan terlaksananya Sistem Saraan Malaysia, semua pegawai baru Perkhidmatan Awam diwajibkan mengikuti Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) sebelum mereka disahkan dalam jawatan. Peraturan ini berkuat kuasa bagi mereka yang mula berkhidmat pada 1 Januari 1992 dan seterusnya.

1.2. Pegawai dan anggota khidmat sokongan (AKS) perlu mengikuti KISSM dalam tempoh 1 – 3 tahun selepas dilantik dan perlu mengemukakan permohonan kepada Unit Latihan di Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) masing-masing atau boleh memohon kepada Urus setia KISSM Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

1.3. KISSM mengandungi dua komponen/ modul :

1.3.1. Modul Umum :
Kandungan kursusnya sama dan seragam bagi semua perkhidmatan

1.3.2. Modul Khusus :
Kandungan kursusnya disesuaikan mengikut keperluan perkhidmatan/ kementerian.


2.0 MATLAMAT

Matlamat Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) adalah untuk melahirkan pegawai-pegawai kerajaan yang beriltizam dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas serta dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang. Pegawai-pegawai ini juga diharap dapat menyesuaikan diri dengan organisasi dan budaya kerja di mana mereka bertugas.


3.0 OBJEKTIF

Selepas menghadiri Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) diharapkan setiap anggota baru perkhidmatan awam berupaya:

3.1. Memahami serta menghayati dasar, ideologi organisasi dan Falsafah Pendidikan Negara ke arah kecemerlangan Perkhidmatan Pendidikan dan Perkhidmatan Awam.

3.2. Memupuk ‘esprit de corp’, menghayati semangat kekitaan, semangat kesepunyaan khasnya dalam organisasi serta profesion dan amnya dalam kalangan perkhidmatan kerajaan serta golongan pekerja.

3.3. Mengukuhkan perasaan syukur, insaf dan bangga memasuki Perkhidmatan Pendidikan dan Perkhidmatan Awam.

3.4. Meningkatkan kepekaan serta kesanggupan memainkan peranan bagi meningkatkan produktiviti Kementerian Pelajaran, memupuk kesediaan mewujud dan mengeratkan kerjasama antara Kementerian Pelajaran dengan agensi kerajaan yang lain dan sektor swasta.

3.5. Meningkatkan kefahaman terhadap struktur dan fungsi pelbagai peringkat organisasi dalam Kementerian Pelajaran.

3.6. Memupuk kesedaran terhadap perkembangan profesionalisme dan dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam perkhidmatan dan tugasan harian.

3.7. Memahami dan menghayati implikasi perundangan terhadap profesion dan diri.

3.8. Mewujudkan kepekaan dan kesedaran tentang implikasi keselamatan terhadap diri, profesion, organisasi dan negara.

3.9. Meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu semasa khususnya dalam bidang pendidikan dan amnya dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

3.10. Meningkatkan akauntabiliti diri terhadap profesion keguruan dan perkhidmatan awam.


4.0 PESERTA KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA (KISSM)

4.1. Tawaran Kursus dan Masa Berkursus
KISSM ditawarkan kepada pegawai dan anggota khidmat sokongan yang telah dilantik seperti berikut:

4.1.1 Kumpulan I - Gred 27 ke atas

4.1.2 Kumpulan II - Gred 1-17

4.1.3 Kumpulan III - Gred R1, R3, R11 dan R17

4.2. Penyemakan Daftar Calon Yang Layak Mengikuti KISSM

Calon perlu membuat pengesahan kehadiran dan semakan terhadap senarai akhir calon KISSM dengan penyelaras latihan di Unit Latihan, Jabatan Pelajaran Negeri/ Urus setia KISSM Bahagian Pengurusan Sumber Manusia untuk memastikan kehadiran 100 peratus calon dapat dilaksanakan. Penyelaras latihan/ urus setia perlu memastikan maklumat calon tepat supaya tiada sebarang masalah timbul terutamanya melibatkan maklumat dalam sijil kehadiran dan keputusan KISSM.


5.0 TEMPOH KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA (KISSM)

Mengikut Surat Pekeliling perkhidmatan Bil. 3/1998, tempoh KISSM untuk Kumpulan II telah ditetapkan seperti berikut:

5.1. Tempoh Modul Umum Tempoh Modul Khusus
Tidak melebihi 10 hari 1 – 3 hari

5.2. Perincian tempoh kursus adalah seperti berikut.
Modul Umum : 7 hari 40 jam
Modul Khusus : 2 hari 10 jam
Persediaan Untuk peperiksaan : 1 hari
Ujian Akhir Kursus : 1 hari
Jumlah : 11 hari 50 jam

5.3. Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2005, calon-calon wajib mengikuti KISSM secara integrasi dengan Kursus Kenegaraan Biro Tatanegara (BTN)

5.4. Kursus Kenegaraan selama 5 hari dijalankan di Kem Bina Negara BTN dan perlu diikuti oleh calon sebelum atau setelah selesai KISSM.


6.0 TEMPAT KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA (KISSM)

Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) dijalankan di premis-premis yang telah dikenalpasti.
6.1. Penginapan :
Semua peserta KISSM dikehendaki tinggal di premis yang telah ditetapkan yang menyediakan kemudahan penginapan tersebut.7.0 TEMPAT KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA (KISSM)

Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) dijalankan di premis=premis yang telah dikenalpasti.

7.1. Sukatan Modul Khusus Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM)

Jumlah Jam Syarahan Untuk Setiap Subjek

Modul Khusus Kursus Induksi Kumpulan II

Bil. Subjek Tempo Waktu (Jam)

1 Struktur Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia 2

2 Wawasan, Komuniti dan Dasar-dasar Pendidikan 2

3 Emotional Intelligence Competencies 2

4 Keselamatan dan Perundangan Sekolah (Akta Pendidikan 1996 Pindaan 2002) 2

5 Akauntabiliti / Refleksi 2

Jumlah
10


7.2 Sukatan Modul Umum Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) :

Jumlah Jam Syarahan Untuk Setiap Subjek
Modul Umum Kursus Induksi Kumpulan II

Bil. Subjek Tempoh Waktu (Jam)

1. Latihan Dalam Kumpulan 6

2. Arahan Keselamatan dan Panduan Pengurusan Pejabat 4

3. PKPA (Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam) 2

4. Dasar-Dasar Kerajaan 4

5. Pengenalan Kepada Pengurusan Kewangan 8
Pembelian dan Perolehan Harta Awam
Sistem Penerimaan
Sistem Bayaran

6. Perintah Am / Peraturan Pegawai Awam 6

7. Nilai Murni dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam 2

8. Pengurusan Integriti 4

9. Teknik Pengucapan Awam 2

10. Aspek Pentadbiran Pejabat dan Cara Meningkatkan Mutu
Perkhidmatan Awam 2

Jumlah
40

7.3 Tenaga Pengajar Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) :

Tenaga pengajar terdiri daripada:

Penyelaras KISSM;
Pegawai Gred 44 dan 41;
Penolong Pegawai Tadbir;
Pembantu Tadbir Kanan;
Penceramah luar yang dilantik

7.4 Borang Penilaian Penceramah :
Urus setia perlu menyediakan borang penilaian keberkesanan pengajaran/ syarahan/ interaksi penceramah yang akan diisi oleh peserta kursus. Penilaian hendaklah dibuat oleh sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah peserta kursus. Urus setia dikehendaki menghantar laporan/ rumusan penilaian kepada Unit Kursus Induksi BPSM, KPM.
Continue Reading

ISI KANDUNGAN CAKERA PADAT (CD) KISSM

Dicatat oleh ADMIN di 5:31:00 PTG 0 ulasan

1. MAKLUMAT UMUM KISSM

1.1. PENDAHULUAN
1.2. MATLAMAT
1.3. OBJEKTIF
1.4. PESERTA KURSUS
1.5. TEMPOH KURSUS
1.6. TEMPAT KURSUS
1.7. PELAKSANAAN KURSUS

2. NOTA KISSM

2.1. BAB A - PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN
PERKHIDMATAN ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
2.2. BAB B - ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN
2.3. BAB C - CUTI
2.4. BAB D - PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN
DAN TATATERTIB) 1993 & (PINDAAN) 2002
2.5. BAB E - RUMAH & BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN
2.6. BAB F - PERUBATAN
2.7. BAB G - WAKTU BEKERJA & LEBIH MASA
2.8. DASAR-DASAR KERAJAAN
2.9. NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM
2.10. PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT
2.11. PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA)
2.12. PENGUCAPAN AWAM_Versi I dan II
2.13. PENGURUSAN HARTA AWAM
2.14. PENGURUSAN KEWANGAN
2.15. PKPA - KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)
2.16. TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

3. PERINCIAN SUKATAN MODUL UMUM KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN
MALAYSIA (KISSM)

4. SENARAI SEMAK ULANGKAJI

5. SENARAI SEMAK SEBELUM MENGHADIRI UAK

Continue Reading

PRA SEKOLAH

Dicatat oleh ADMIN di 4:40:00 PTG 0 ulasan

Objektif

Menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

Latar Belakang

18 Disember 1991

 • Mesyuarat Jemaah Menteri
 • KPM melaksanakan program prasekolah.

27 Januari 1992

 • Mesyuarat antara Kementerian.
 • Projek Rintis Pendidikan Prasekolah KPM (1,131 kelas)

Akta Pendidikan 1996

 • Pendidikan Prasekolah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan

6 Jun 2001

 • Mesyuarat Jemaah Menteri.
 • Peluasan program Prasekolah KPM.

Kriteria Pemilihan Sekolah

a) Lokasi Pedalaman/Luar Bandar/Pinggir Bandar/Bandar.

b) Murid Tahun Satu Yang Tidak Berprasekolah Tinggi.

c) Tiada Operator Tadika Lain.

d) Mengambilkira Pendaftaran Murid Tahun Satu bagi tahun berikutnya (>15 orang).

e) Kemudahan Ubah Suai/Bina Bilik Darjah.

f) Permintaan Masyarakat Setempat.

praseko

Kriteria Pemilihan Murid

a) Warganegara Malaysia.

b) Berumur 5 dan 5+ tahun.

c) Setiap kelas 25 orang murid.

d) Keutamaan pemilihan berdasarkan pendapatan dan tanggungan ibu bapa / penjaga.

Geran Per Kapita (PCG)

RM100 seorang murid setahun

RM100 X 25 murid X 1 kelas

Jumlah : RM2500 setiap kelas setahun

Bantuan Makanan

RM1.50 seorang murid sehari

RM1.50 X 1 murid X 200 hari

Jumlah : RM300 seorang murid setahun

Program-Program Prasekolah KPM

a) Program ICT Prasekolah (KPM) Mulai 2002
Komputer/Pencetak/Meja/Kerusi/Perisian

(Agihan 2 set komputer dan 1 pencetak setiap kelas)

b) Program ICT Kidsmart Early Learning (IBM) Mulai 2001
Komputer/Pencetak/Meja/Kerusi/Perisian

(Agihan 1 set bagi kelas prasekolah yang terpilih)

Sehingga Februari 2004 . KPM terima 59 set daripada IBM (M) Sdn Bhd

c) Program Rintis Prasekolah Inklusif Pendidikan Khas Mulai 2003 . 3 kelas
( 20 Murid Biasa & 5 Murid Bermasalah Pembelajaran)

 • SK Seksyen 20, Shah Alam, Selangor.
 • SK Tanah Putih Baru, Kuantan, Pahang.
 • SK Khir Johari, Sungai Petani, Kedah.

d) Program Prasekolah Pendidikan Khas Mulai 2004 . 28 kelas

 • Prasekolah Bermasalah Pembelajaran
 • Prasekolah Bermasalah Penglihatan
 • Prasekolah Bermasalah Pendengaran

e) Program Penempatan Guru Prasekolah Siswazah Mulai 2004

Sumber Maklumat: Kementerian Pelajaran Malaysia

Continue Reading

PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU

Dicatat oleh ADMIN di 4:37:00 PTG 0 ulasan

Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu merupakan satu program yang telah dirangka dengan tujuan untuk membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal sama ada di rumah ataupun di prasekolah ke pendidikan secara formal di Tahun Satu. Program ini dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan. Adalah diharapkan kanak-kanak yang datang dari pelbagai latar belakang sosio ekonomi, persekitaran dan pengetahuan akan dapat menyesuaikan diri dan bersedia meneruskan pembelajaran secara formal.

Tujuan Program

tahun-1

 • Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.
 • Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi dan jasmani murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses P & P secara formal.
 • Meningkatkan minat dan semangat murid untuk datang ke sekolah dengan gembira dan tanpa banyak masalah.
 • Membantu semua murid Tahun Satu yang datang dari latar belakang, pengalaman dan sosio ekonomi yang berbeza memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu mereka melalui tahap pencapaian yang hampir sama .

Objektif Khusus

 • Semua pihak yang terlibat dapat membuat persediaan yang sesuai untuk menerima kemasukan murid ke Tahun Satu.
 • Murid dapat meningkatkan kemahiran tematik, bersepadu dan main sambil belajar.
 • Murid yang mempunyai kemahiran dan potensi diri yang tinggi dapat mengaplikasikan apa yang diperolehi dalam kehidupan sehariannya.

Sumber Maklumat: Kementerian Pelajaran Malaysia

Continue Reading

SEJARAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Dicatat oleh ADMIN di 4:34:00 PTG 0 ulasan

Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 - Zaman Pengukuhan

 • Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan
 • Pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama
 • Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia
 • Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua

Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 - Zaman Kemaskini

 • Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira
 • Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini
 • Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia
 • Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional
 • Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun
 • Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan

Ciri-ciri Laporan Kabinet 1979

 • Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira
 • Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini
 • Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia
 • Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional
 • Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun
 • Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan

Rang Undang Undang Pendidikan 1995

Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara.

 • Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan
 • Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5-7 tahun
 • Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan
 • Pendidikan teknik & politeknik dipertingkatkan
 • Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta

Sistem Pendidikan Kebangsaan di peringkat sekolah di bawah Kategori Institusi Pendidikan Kerajaan terdiri daripada:-


(a) Pendidikan Prasekolah

 • Program pendidikan bagi murid yang berumur dari empat hingga enam tahun;

(b) Pendidikan Rendah

 • Kursus pengajian pada peringkat rendah yang direncanakan bagi tempoh enam tahun tetapi yang boleh tamat diikuti dalam tempoh antara lima hinggah tujuh tahun;
 • Ia terdiri daripada Sekolah Kebangsaan atau Sekolah Jenis Kebangsaan;

(c) Pendidikan Menengah

 • Pendidikan yang terdiri daripada pendidikan Menengah Rendah dan Menengah Atas;
 • Pendidikan Menengah yang diadakan terdiri daripada

o Sekolah Akademik

o Sekolah Teknik dan Vokasional

o Sekolah Kebangsaan Agama

(d) Pendidikan Lepas Menengah

 • Pendidikan yang disediakan untuk seseorang yang sudah tamat mengikuti pendidikan menengah rendah dan menengah atas, tetapi tidak termasuk pendidikan tinggi.
 • Persekolahan di bawah Kategori Institusi Pendidikan Bantuan Kerajaan pula adalah bagi Sekolah Berasrama Penuh yang ditanggungjawabkan kepada Unit Sekolah Berasrama Penuh Bahagian Sekolah.
 • Institusi pendidikan lain di peringkat persekolahan yang ditubuhkan adalah :-

o Sekolah Pendidikan Khas yang ditanggungjawabkan kepada Jabatan Pendidikan Khas.

o Sekolah Sukan yang ditanggungjawabkan kepada Bahagian Sukan.

Falsafah Pendidikan Negara

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.


Continue Reading

PRASEKOLAH SK.TAGIBANG, KOTA MARUDU Copyright © 2009
Scrapbook Mania theme designed by Simply WP and Free Bingo
Converted by Blogger Template Template